horoscoop online
Gratis horoscoop en topdeals!
Gratis daghoroscoop en maandhoroscoop ! Bezoek de winkel voor onze topdeals!
 
horoscoop winkel
 
 

Privacy

Privacy Statement
Deze site Horoscoop.online is onderdeel van Video-Centrum-Nederland bv. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VCN houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Horoscoop.online

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Video-Centrum-Nederland bv Steenhoffstraat 67 3764 BJ Soest. via info@horoscoop.online kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Verwerking van persoonsgegevens
Video-Centrum-Nederland bv is eigenaar van Horoscoop.online. In het kader van haar dienstverlening en/of verkoop van haar producten of wanneer u anderszins contact heeft met Horoscoop.online, kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan gebeuren wanneer u een artikel of horoscoop bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve of online diensten. Horoscoop.online en VCN vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Indien u geen prijs meer stelt op bijvoorbeeld e-mail nieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Horoscoop.online hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar Horoscoop.online., Klantenservices, Steenhoffstraat 67, 3764 BJ, Soest of een e-mail te sturen naar info@horoscoop.online

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door VCN en Horoscoop.online worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
• Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
• Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de Horoscoop.online website. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Horoscoop.online
• Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
• Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
• Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Horoscoop.online op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
• Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
• Om te voldoen aan de op Horoscoop.online van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Video-Centrum-Nederland bv

Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Horoscoop.online producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Horoscoop.online producten en/of diensten.

Horoscoop.online kan uw persoonsgegevens ook verwerken om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van Horoscoop.online en andere zorgvuldig door Horoscoop.online geselecteerde organisaties, waarbij Horoscoop.online tracht rekening te houden met uw interesses en voorkeuren die Horoscoop.online afleidt uit de door u bestelde producten en/of diensten van Horoscoop.online. Indien u hiertegen bezwaar hebt dan kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het doen van aanbiedingen van (nieuwe) producten en diensten van Horoscoop.online en geselecteerde organisaties zoals hierboven omschreven, intrekken.

Derdenverstrekking
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Horoscoop.online behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Horoscoop.online worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Horoscoop.online op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Horoscoop.online zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Horoscoop.online uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Horoscoop.online ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Horoscoop.online uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Horoscoop.online kan niet-elektronische gegevens, zoals NAW-gegevens, voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen, verstrekken aan zorgvuldig door Horoscoop.online geselecteerde derden. Tevens kan Horoscoop.online persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Horoscoop.online aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Horoscoop.online kan uitsluitend elektronische gegevens, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer, verstrekken aan derden, zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden’ omschreven, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u Horoscoop.online daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. In beide gevallen kunt u een brief sturen naar Horoscoop.online, Klantenservices, Steenhoffstraat 67, 3764 BJ, Soest of een e-mail te sturen naar info@horoscoop.online

Horoscoop.online kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.
Gebruik mobiel telefoonnummer Horoscoop.online zal een opgegeven mobiel telefoonnummer niet gebruiken voor telemarketingdoeleinden

Gebruik van cookies
Horoscoop.online kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Horoscoop.online beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Horoscoop.online na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Horoscoop.online maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de websites van Horoscoop.online voor u gemakkelijker te maken en worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maakt Horoscoop.online gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van deze cookies kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u deze bezoekt. Met behulp van deze cookies kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de websites van Horoscoop.online voor u nog aangenamer te maken. Tijdelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten en/of diensten u afneemt of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van deze cookies kan Horoscoop.online u herkennen als u deze weer bezoekt. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Horoscoop.online geplaatste cookies. In uw browserinstellingen kunt u zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Indien u dat heeft gedaan dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de websites van Horoscoop.online bezoeken. Tevens kunt u zich op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. De overige cookies die door adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Sommige advertenties en andere commerciële uitingen op de websites van Horoscoop.online worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze Privacy en cookie verklaring is alleen van toepassing op de eigen cookies van Horoscoop.online. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Horoscoop.online maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van Horoscoop.online vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van Horoscoop.online gebruik maken. De cookies die door Horoscoop.online en adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Na het uitschakelen van deze cookies blijft u overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op uw interesses afgestemd.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Beveiliging
Horoscoop.online handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigingen
Horoscoop.online behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Substantiële wijzigingen van dit privacystatement zullen op de websites van Horoscoop.online of anderszins worden bekendgemaakt.